Reglement Tripalon Manege Treekhoeve

Reglement Tripalon

 • Deelnemers aan de Tripalon komen niet voor puntenregistratie in aanmerking, het is een onofficiële wedstrijd.
 • Voor de dressuur gelden de officiële KNHS regels.
 • Bij het springparcours en de cross is een bodyprotector verplicht.
 • De puntentelling is als volgt:
  • Dressuur: de behaalde punten in de dressuur tellen mee in de totaalscore
  • Springen: de punten worden bepaald per hindernis. Wordt een hindernis foutloos gesprongen, dan krijgt de deelnemer 10 punten. Een weigering of balk betekent een aftrek van 3 punten (met een minimum van 1 punt). Het passeren van een hindernis levert geen punten op.
  • Cross: ook bij de cross worden de punten per hindernis bepaald. Wordt een hindernis foutloos gesprongen, dan krijgt de deelnemer 10 punten. De eerste weigering betekent een aftrek van 3 punten. Bij de tweede weigering worden nog eens 3 punten afgetrokken, bij de derde weigering worden er nog eens 2 punten van de score afgetrokken. Na 3 weigeringen mag de combinatie doorrijden. Het passeren van een hindernis levert 1 punt op.

De totaalscore wordt als volgt berekend: Voor de plaats waar je per onderdeel eindigt krijg je plaatsingspunten. Eindig je als eerste krijg je 1 punt, als tweede twee punten, als derde drie punten en ga zo verder. Deze plaatsingspunten van de drie onderdelen worden bij elkaar opgeteld en degene met de minste punten wint.

 • Als de ruiter van het paard valt, levert dit een aftrek van 3 punten op. Een val van paard en ruiter betekent diskwalificatie.
 • Parcours lopen in vol tenue.
 • Er is een crossparcours uitgezet van ca. 5 kilometer met hindernissen opgebouwd uit staanders en losse balken. Bij elke hindernis is een hindernisrechter aanwezig.
 • Alle combinaties worden individueel beoordeeld.
 • Afzeggen via officiële KNHS regels.
 • De jury houdt zich het recht voor bij geringe deelname de wedstrijd af te gelasten, waarvan tijdig melding zal worden gemaakt. Bij het maximale aantal van 90 deelnemers wordt de inschrijving stopgezet.
 • Inschrijven = betalen. Wijzigingen op een inschrijving kunnen worden doorgegeven via e-mailadres tripalontreekhoeve@gmail.com.
 • Er is tijdens het springen en crossen een EHBO-team aanwezig.
 • Het dragen van een rugnummer is verplicht tijdens de cross. De rugnummers zijn verkrijgbaar bij het secretariaat. Er geldt een borg van € 10,-. (graag gepast betalen).
 • De organisatie, jury’s en dienstdoende personen dragen geen verantwoordelijkheid omtrent schade in welke vorm dan ook aan personen, paarden of materiaal.
 • Deelnemers dienen zich minimaal een uur voor hun eerste start te melden bij het wedstrijdsecretariaat.
 • De jury beslist in hoogste instantie. Tegen haar uitspraak is geen appèl mogelijk. Ook heeft zij de bevoegdheid prijzen in te houden.