Disclaimer

Als u deze website bezoekt, gelden onderstaande voorwaarden en beperkingen en stemt u daarmee in.

ALGEMEEN
Manege De Treekhoeve beheert de website www.manegetreekhoeve.nl. Manege De Treekhoeve heeft de informatie op www.manegetreekhoeve.nl met zorg samengesteld en geproduceerd. Aan foto’s en teksten kunnen geen rechten worden ontleend.

AANSPRAKELIJKHEID
In geen geval is Manege De Treekhoeve, zijn functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het gebruik van www.manegetreekhoeve.nl. Dit geldt ook voor defecten, virussen en andere onvolkomenheden. En voor het oneigenlijk gebruiken, wijzigen en vernietigen van informatie.

INTELLECTUEEL EIGENDOM
Manege De Treekhoeve heeft auteursrechten, beeldrechten en merkrechten van deze website. Zoals teksten, ontwerpen, foto’s, grafisch materiaal en logo’s. Het is niet toegestaan om de inhoud en vormgeving van deze website zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Manege De Treekhoeve te reproduceren, bewerken, distribueren of openbaar te maken. Dit geldt niet voor downloaden en printen voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doelen.

 

PRIVACY
Manege De Treekhoeve respecteert de privacy van alle gebruikers van www.manegetreekhoeve.nl. Daarom behandelt Manege De Treekhoeve persoonlijke informatie vertrouwelijk. Data als namen, e-mailadressen en contactinformatie delen we niet met derden en gebruiken we alleen voor analyses en rapportages. Doel: onze website verbeteren. En om te zien hoe onze site wordt gebruikt.

 

Manege De Treekhoeve kan het beleid altijd wijzigen.