Ponykampprotocol voor zomerkamp bij Familiemanege de Treekhoeve

Protocol voor ruiterkamp bij Familiemanege de Treekhoeve Zomer 2020

Corona coördinator: Anneke Kruis
Adres: Waterlooweg 32 3832 RX Leusden
Telefoonnummer:  06 23667528 of 033 462 20 20

Met dit protocol kunnen we voor de jeugd t/m 12 jaar en jongeren van 13 t/m 18 jaar op Familiemanege de Treekhoeve zorgen voor een veilig en verantwoord georganiseerd ruiterkamp vol plezier.  Kernpunt hierin is dat de veiligheid en gezondheid van iedere kampdeelnemer en personeel gewaarborgd is. De basis voor dit document is het Protocol zomerkampen in 2020  www.wegaanopzomerkamp.nl . Dit document beschrijft welke maatregelen Familiemanege de Treekhoeve zal toepassen om ruiterkampen in de zomer van 2020 verantwoord te organiseren.

Maatregelen Familiemanege de Treekhoeve

 • Dit protocol beschrijft met de geldende regels in acht genomen hoe het ruiterkamp op onze accommodatie wordt georganiseerd. Het sportprotocol van NOC*NSF (nocnsf.nl/sportprotocol) wordt in acht genomen voor de sportactiviteiten en het protocol Zomerkampen in 2020 (www.wegaanopzomerkamp.nl) geldt als basis voor de overige activiteiten.
 • Voor kampdeelnemers t/m 12 jaar geldt geen 1,5 meter regel. Voor jongeren van 13 t/m 18 geldt er wel een 1,5 meter regel met uitzondering voor de sport- en spelactiviteiten. Volwassenen dienen te allen tijde 1,5 meter afstand in acht te nemen.
 • Er is een scheiding gemaakt van kampdeelnemers (door middel van een zogenaamde “kampbubbel”) met reguliere klanten. Het doel is om de kampdeelnemers niet te ‘mengen’ met reguliere klanten en daarmee eventuele besmetting zo veel mogelijk te voorkomen. Het ponykamp heeft daarom een eigen kampterrein welke niet toegankelijk is voor reguliere klanten, en het stallencomplex is alleen tijdens het ponykampprogramma niet toegankelijk voor reguliere klanten. De rijbanen zijn verdeeld over het ponykamp en de reguliere klanten, hiervan is een tijdschema opgesteld.
 • Er is extra aandacht voor het reinigen van sanitair en er is een aparte sanitaire voorziening voor kampdeelnemers en personeel. (Zie het kopje sanitair). Wij zorgen er samen met ons personeel/vrijwilligers voor dat deze minimaal 3 keer per dag wordt schoon gemaakt.
 • Het aantal personen in de kampbubbel is maximaal 35 kinderen excl. begeleiding. Op onze accommodaties is er maximaal 1 kampbubbel welke onder verdeeld zal worden in 4 mini- bubbels. Hierbij wordt rekening gehouden met, het vanuit overheidswege maximale, aantal personen voor een samenkomst.
 • Personeel houdt 1,5 meter afstand tot elkaar. Het personeel beperkt fysiek contact met kinderen tot wat noodzakelijk is en houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.
 • Toeschouwers en bezoekers hebben geen toegang tot onze locatie tijdens het ponykamp, reguliere (les)klanten houden zich aan het geldende protocol voor lesklanten en zijn niet welkom op het kampterrein.

Gezondheid

Iedereen doet voorafgaand aan het ponykamp een gezondheidscheck bij aanmelding van het ponykamp.
Wanneer één van de vragen met JA wordt beantwoord, mag je helaas NIET deelnemen aan het kamp. Bij de check worden de controlevragen van het RIVM gesteld:

1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak?
2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Bij ziekteverschijnselen op kamp

 • Ziekteverschijnselen zijn: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
 • Bij deze ziekteverschijnselen wordt de zieke deelnemer van de groep geïsoleerd op de daarvoor ingerichte plaats (een aparte tent).
 • De ouder/verzorger wordt ingelicht en haalt de deelnemer direct op.
 • Heeft een begeleider ziekteverschijnselen, dan meldt hij/zij dit direct aan de medebegeleiders en bij de organisatie en gaat naar huis. Indien hij/zij wordt opgehaald, dan wordt gewacht in de isolatieruimte. De isolatieruimte wordt na gebruik gereinigd en gelucht.
 • De deelnemer of begeleider gaat bij thuiskomst direct in quarantaine en neemt contact op met de eigen huisarts. Het advies is om te laten testen op het coronavirus (via huisarts of GGD).

Voorafgaand aan het kamp

 • Alle deelnemers worden voorafgaand aan het kamp aan gezondheidsvragen (zogenaamde triage) onderworpen. Deze triage is opgesteld door het RIVM. Potentiële kampdeelnemers die klachten hebben of op één van de gestelde vragen Ja beantwoord kan niet aan het kamp worden deelgenomen.
 • Ouder(s)/verzorger(s) brengen en halen voor zover mogelijk hun kind zelf naar/van onze accommodatie. Zij blijven niet langer dan noodzakelijk.
 • Wij houden een presentielijst bij van alle kampdeelnemers en overige personen die aanwezig zijn tijdens het ruiterkamp.

Brengen en halen

Het brengen en halen van de kinderen zal plaatsvinden door middel van tijdslots om te voorkomen dat er te veel mensen tegelijk aanwezig zijn. We willen iedereen vragen dit aangewezen tijdslot ook echt op te volgen.

 • Een week voorafgaand aan het kamp ontvangt iedereen een laatste informatiemail en het bijbehorende tijdslot waarop we jullie verwachten.
 • Bij aankomst parkeert u de auto en/of trailer op ons parkeerterrein en loopt u samen met uw kind naar ons terras/foyer om uw kind aan te melden. Daar ontvangt u de laatste informatie. En daarna kunt u in de aangewezen tent de slaapplek van uw kind in orde maken en afscheid nemen.
 • Daarna bent u van harte welkom om nog een hapje of drankje te doen bij Anna’s Keukentje op ons gezellige terras. Graag vragen wij u om aan het einde van het tijdslot zo snel mogelijk weer te vertrekken zodat er voldoende ruimte is voor een volgende groep.
 • Alle kinderen die dagkamp volgen zitten samen in één tijdslot. Zij hoeven geen plekje in de tent te zoeken. Ze kunnen wel een tasje meenemen met extra kleding e.d. waarvoor een plekje wordt gemaakt.
 • We sluiten de laatste dag ponykamp op een gezellige manier samen af waarbij ouders vanaf ons terras mogen kijken. In de informatiebrief ontvangt u hiervan het tijdstip. Daarna zullen we ouders per tent oproepen de spullen van de tent naar de auto te brengen zodat ook hier niet opnieuw te veel mensen tegelijk aanwezig zijn.
 • Natuurlijk bent u van harte welkom om op de slotdag bij ons mee te eten. Anna’s Keukentje serveert heerlijke broodjes, daghappen en natuurlijk de Treekhoeve Superburger. Wilt u mee-eten? Laat het ons vooraf even weten (via whatsapp 06-23667528) dan reserveren wij een plekje voor u. U kunt het ook doorgeven op de dag dat u uw kind(eren) brengt.

Kinderen t/m 12 jaar

Activiteiten vinden zo veel mogelijk in de buitenlucht plaats. Onze instructeurs en kampbegeleiding houden zo veel mogelijk 1,5 meter afstand tot de kampdeelnemers en elkaar.

 • Toeschouwers en/of bezoekers hebben tijdens het ruiterkamp alleen toegang tot het terras.
 • Kinderen in de groep t/m 12 jaar worden in een kampbubbel gehouden gedurende het ruiterkamp. Binnen een kampbubbel kunnen kinderen binnen én buiten samen spelen, eten en slapen zonder de 1,5 meter-regel in acht te nemen.
 • Indien er in de kampbubbel iemand uit de groep van 13 t/m 18 jaar aanwezig is, gelden voor de gehele kampbubbel de afspraken voor de oudste doelgroep.
 • Kinderen t/m 12 jaar liggen bij elkaar in de tenten en hoeven daar niet op 1,5 m van elkaar te blijven. Kinderen die in één tent slapen, eten ook met elkaar aan dezelfde tafel.
 • Kinderen t/m 12 jaar die samen komen met kinderen van 13 t/m 18 jaar en om die reden samen willen overnachten houden zich aan de regels van kinderen van 13 t/m 18 jaar en slapen en eten op 1,5 m afstand van elkaar.

Jeugd 13 t/m 18 jaar

 • Activiteiten vinden zo veel mogelijk in de buitenlucht plaats. Binnen de kampbubbel kunnen jongeren buiten samen sport-, spel- en bewegingsactiviteiten doen zonder de 1,5 meter regel in acht te nemen.
 • Bij activiteiten zoals avondspellen, eten en slapen (zowel binnen als buiten) wordt door de jongeren 1,5 meter afstand in acht genomen.
 • Personeel houdt 1,5 meter afstand tot elkaar en tot de kampdeelnemers.

Volwassenen

 • Onze instructeurs en kampbegeleiding houden 1,5 meter afstand tot de kampdeelnemers en elkaar.
 • Wij organiseren geen activiteiten voor volwassenen waarbij geen 1,5 meter afstand niet gegarandeerd kan worden.

Slapen

 • Kinderen t/m 12 jaar kunnen bij elkaar in één ruimte slapen. Voor kampdeelnemers vanaf 13 jaar geldt dat 1,5 meter in acht genomen wordt.
 • Het uitgangspunt is dat personeel en kampleiding zoveel mogelijk individueel slapen.
 • Een uitzondering geldt voor maximaal twee personeelsleden die in een directe ruimte nabij de jongeren slapen, zodat deze gedurende de nacht in geval van nood te bereiken zijn voor de kampdeelnemers.
 • Er is minimaal 1,5 meter afstand tussen de bedden van het personeel onderling en de bedden van de kampdeelnemer onderling.
 • De slaapruimte wordt voldoende geventileerd. Overdag worden de tentdoeken volledig open gezet om te kunnen ventileren.
 • De kinderen slapen in grote tenten met een vlondervloer. De kinderen worden ingedeeld in mini-kampbubbels waarbij rekening wordt gehouden met leeftijden. Kinderen t/m 12 jaar slapen zoveel mogelijk in dezelfde ruimtes en de kinderen van 13 t/m 18 jaar vormen eigen mini-bubbels en slapen op 1,5 m afstand van elkaar in eigen tenten.
 • In de tenten voor kinderen van 13 t/m 18 jaar zijn vakken op de vloer getaped zodat ieder kind op 1,5 m van een ander kan slapen.
 • Kinderen nemen zelf een matje/luchtbed, slaapzak/dekbed en kussen mee.

Sanitair

 • Op ons afgebakende kampterrein is een douchewagen en toiletwagen beschikbaar. Deze is alleen toegankelijk voor de deelnemers van het ponykamp. Gedurende het ponykamp zal de groep ingedeeld worden in subgroepjes (op leeftijd). Iedere groep krijgt een eigen douche en toilet toegewezen. Deze groepjes zullen ook met elkaar overnachten in de tenten. Bijvoorbeeld:
 • Groep A t/m 12 jaar, gebruikt toilet A en douchecabine A
  Groep B t/m 12 jaar, gebruikt toilet B en douchecabine B
  Groep C 13 t/m 18 jaar, gebruikt toilet C en douchecabine C
  Groep D 13 t/m 18 jaar, gebruikt toilet D en douchecabine D
 • Kampleiding gebruikt eigen toilet en eigen douchecabine.
  Wanneer kinderen niet overnachten tijdens het ponykamp, wordt er thuis gedoucht i.p.v. op het kampterrein.
 • Zowel in de sanitairwagens als daarbuiten zullen we door middel van jerrycans en waterteiltjes meerdere plekken maken waar de kinderen gedurende de dag steeds hun handen kunnen wassen. Ook in het stallencomplex zijn meerdere punten waar de kinderen hun handen kunnen wassen met water en zeep.
 • Het sanitair wordt minimaal 3x per dag, door een vaste kampleider/vrijwilliger schoongemaakt.

Eten en Drinken

Ieder kind heeft tijdens het ponykamp zijn eigen beker, bord en bestek. Deze moeten van huis uit worden meegenomen en zijn voorzien van een naamlabel (zie paklijst). Na iedere maaltijd wordt alles afgewassen en gedroogd onder begeleiding van de kampleiding met warm water en afwasmiddel. Het is daarom handig als u waterbestendige naamlabels gebruikt.

 • Ieder kind neemt zelf een theedoek mee (zie paklijst). Deze theedoek mag alleen voor het eigen bestek worden gebruikt.
 • Kinderen nemen een waterfles/bidon mee voor tijdens de activiteiten. Deze kan tussentijds worden gevuld met water en/of limonade.
 • Begeleiders scheppen de maaltijden op of verdelen het brood. Ook het vullen van de bekers gebeurt door de leiding zodat zo min mogelijk handen aan de flessen/jerrycans e.d. komen.
 • Borden, bestek en bekers worden in afgesloten boxen bewaard.
 • Alle maaltijden worden genuttigd in de daarvoor bestemde eet-tenten op ons kampterrein. Kinderen van 13 t/m 18 jaar doen dit op 1,5 m afstand van elkaar.
 • Ook de kampleiding blijft op 1,5 m afstand bij kinderen van 13 t/m 18 jaar tijdens de maaltijden.
 • Avondmaaltijden worden verzorgd door Anna’s Keukentje en dagelijks vers bereid. Er zullen twee begeleiders aangesteld zijn om de maaltijden op te halen en op het kampterrein uit te delen aan de kinderen. Er wordt rekening gehouden met dieetwensen en voorkeur voor vegetarisch eten, geef dit tijdig door (minimaal een week voorafgaand aan het ponykamp).
 • Kinderen kunnen zakgeld meenemen om gebruik te kunnen maken van de snoep en frisdrankautomaat. Echter kan dit alleen op de door de leiding voorafgaand aangegeven tijdstippen en in kleine groepen omdat de automaten zich buiten het kampterrein bevinden. Willen kinderen extra lekkers meenemen van thuis dan mag dit, maar zorg dat deze i.v.m. ongedierte in goed afgesloten materiaal zijn verpakt.

EHBO

Wij houden ons tijdens het ruiterkamp aan de richtlijnen van het Rode Kruis: https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/ehbo-verlenen-tijdens-corona/

Communicatie

 • Op de accommodatie zijn posters opgehangen om de hygiëne- en gedragsregels die tijdens het kamp gelden duidelijk te maken aan de kampdeelnemers.
 • Op ons terrein zijn duidelijk aangegeven looproutes van en naar de rijbanen en de stalgebouwen en van en naar het kampterrein.
 • Alle kampdeelnemers die op onze accommodatie komen voor een ruiterkamp ontvangen via mail een bericht met de regels op onze accommodatie. Voor jonge ruiters t/m 12 jaar wordt richting de ouders/verzorgers gecommuniceerd.
 • De hygiëne- en gedragsregels zijn duidelijk zichtbaar op onze website manegetreekhoeve.nl
 • Personeel en kampbegeleiding is vooraf ingelicht over de aangepaste regels en zijn in het bezit van een aangepast draaiboek.
 • Kinderen mogen tijdens het ponykamp een mobiele telefoon mee hebben en mogen op gezette afgesproken tijden hier gebruik van maken. Tijdens de (rij)activiteiten worden de telefoons op een afgesloten veilige plaats bewaard door de kampleiding. Echter is het meenemen van waardevolle spullen geheel op eigen risico.

Wedstrijden 

 • Tijdens het ruiterkamp vindt er geen wedstrijd plaats met een ranking en prijsuitreiking. Wel zullen we gedurende de week enkele proeven als meetmoment rijden, zodat de kinderen weten waar zij staan in hun training.