Corona update 15-10-2020


LESSEN EN VRIJRIJDEN

Gelukkig mogen we blijven paardrijden! Het volgen van lessen is, op 1,5 m afstand mogelijk. Paardensport is geen team- of contactsport en vindt voornamelijk buiten of in een grote natuurlijk geventileerde ruimte zoals een binnenbaan plaats.

De regels:

 • Iedereen blijft zowel in de gangen als in de bak op 1,5 m afstand.
 • In de buitenrijbaan is een maximaal aantal van 4 ruiters toegestaan.
 • Alle lessen kunnen doorgang hebben volgens het huidige rooster.
 • Ouders mogen niet aanwezig zijn bij de lessen, ook niet bij het opzadelen in de stal. Er is hulp aanwezig op stal om de kinderen te helpen bij het op- en afzadelen.
 • De poetsplaats is alleen toegankelijk voor paarden/pony’s waarvan de instructie aangeeft dat zij daar opgezadeld moeten worden. De andere paarden/pony’s worden op- en afgezadeld op stal. Haal de paarden/pony’s pas uit de stallen als de rijbaandeur open is. Zodat er voldoende ruimte in de gang is om elkaar te passeren.
 • De miniles stopt tijdelijk. Deze kinderen zijn te jong om zonder ouders te komen. Wanneer ouders weer in de stallen welkom zijn zullen we de les weer starten.  Dit zal onder andere via de website/facebook gecommuniceerd worden.
 • Bij privélessen voor de  jeugd t/m 13 jaar mag 1 ouder/begeleider mee.  Tijdens de les vragen wij u in de auto of elders te wachten.
 • Volg alle routepijlen in de stallen en op het terrein om op een veilige manier van en naar de rijbaan te lopen.
 • Bosritten zijn mogelijk met maximaal 4 ruiters excl. instructeur. Ruiters zijn zichtbaar een groepje en rijden op 1,5 m afstand van elkaar.
 • Na afloop van je les ga je zo snel mogelijk naar huis. Iedereen vanaf 13 jaar mag met een maximale groepsgrootte van 4 personen samenkomen. We vragen je daarom om niet in groepjes samen te blijven en echt de afstand onderling te waarborgen en zo snel mogelijk naar huis te gaan. Na de les  blijven is daarom niet toegestaan. We zullen wanneer hulp nodig is zelf gericht hulp aanwijzen om onze medewerkers te ondersteunen.
 • Wil je een les afrekenen of inplannen? Geef dit dan even aan bij de instructie, er kan dan één persoon tegelijk samen met instructie boven naar de “Eetkamer”.

GEZONDHEIDREGELS

Voor iedereen geldt: heb je klachten dan blijf je thuis. Bij twijfel of je mag komen rijden neem je contact op met jouw eigen instructeur.

 • Voorafgaand aan de les vragen we je i.v.m. een gezondheidscheck of je klachtenvrij bent. Er hangt een lijst naast de lesplanning. Hierop vul je jouw aanwezigheid in en geef je aan of je klachtenvrij bent.
 • Iedereen vanaf 13 jaar wordt dringend geadviseerd op het terrein een mondkapje te dragen, dit betekent wanneer je beweegt door de stal, zadelkamer, toiletruimte. Tijdens het rijden hoeft dit niet. Na het rijden, in de stal, vragen wij je weer een mondkapje te dragen.
 • Instructie draagt mondkapjes wanneer zij op stal ondersteunen, ruiters op hun paard helpen, maar tijdens het lesgeven mogen de mondkapjes af en blijft iedereen op 1,5 m afstand van de instructie.
 • Was voor en na de les je handen met zeep en water.
 • Tijdens het rijden draagt iedereen handschoenen en gebruik je zoveel mogelijk eigen rijspullen. Het lenen van caps willen we zoveel mogelijk beperken.

WEDSTRIJDEN

 • Wedstrijden voor volwassenen vanaf 18 jaar zijn niet toegestaan.
 • Wedstrijden zijn alleen toegestaan voor jeugd t/m 17 jaar en alleen van de eigen club. Deelnemers van buitenaf kunnen helaas niet meedoen.
 • Ruiters van buitenaf met eigen paarden/pony’s zijn helaas niet welkom.
 • De Duowedstrijd van 1 november gaat  door, maar alleen voor de eigen jeugd t/m 17 jaar en zonder publiek. Heb je een ander maatje nodig? Laat het ons weten dan zoeken we samen een leuk maatje! Deelnemers van buitenaf en volwassenen worden automatisch uitgeschreven van deelname.
 • De Jump Cross wedstrijd van zondag 18 oktober is geannuleerd vanwege bovenstaande regels.

INHAALLESSEN

We zitten in een gek jaar en merken dat daardoor veel lessen gemist zijn. In alle voorgaande corona-updates hebben we compensatiemogelijkheden aangeboden en daarbij aangegeven dat de lessen die in de eerste coronatijd, waarin geen lessen gegeven mochten worden zijn opgebouwd, opgereden moesten worden voor 1 september 2020. Helaas is dit bij een aantal niet gelukt, daarom willen wij eenmalig nog een compensatie aanbieden. Reguliere lessen die nog open staan van de periode daarna (toen de lessen weer zijn gestart) moeten normaal gesproken binnen hetzelfde kwartaal worden ingehaald. Ook daar staan bij sommigen nog een aantal lessen open. Daarom kunnen nu eenmalig alle lessen die nog open staan vanaf 1 april 2020 ingehaald worden als EXTRA lessen (dus niet in plaats van je eigen reguliere les) en op de volgende manier worden ingezet:

 • Je spreekt een inhaalles af in een reguliere les. Dit kan beperkt (alleen bij afzeggingen) in verband met de 1,5 m afstandsregel. Vraag waar ruimte is aan jouw eigen instructie, bij voorkeur als je aanwezig bent voor je eigen les dan kun je direct een afspraak maken.
 • Je wisselt twee inhaallessen in voor één priveles. Plan deze in met jouw eigen instructie bij de agenda.
 • Je spreekt in een groepje van max. 4 ruiters een bosrit af met Herry. De bosrit duurt één uur en kost je 2 groepslessen.Lessen zijn alleen in te halen als deze tijdig zijn afgemeld (min. 24 uur van tevoren).

De inhaallessen zijn niet overdraagbaar naar iemand anders en dus persoonsgebonden.

Alle inhaallessen vervallen per 01-01-2021 zodat iedereen het nieuwe jaar met een schone lei kan beginnen.

 HORECA
Anna’s Keukentje en de “Eetkamer” blijven gesloten en zijn alleen toegankelijk samen met een instructeur voor bijvoorbeeld het plannen van een afspraak of voldoen van een betaling.

Poets- en zadellessen

 

We krijgen veel vraag naar en over de poets- en zadellessen. Helaas kunnen deze nog niet doorgaan in verband met de huidige Covid-19 maatregelen. Bij de poets- en zadellessen voor de jeugd is het nodig dat ouders erbij zijn. Bij deze lessen is 1,5 m afstand houden niet haalbaar en ook mogen op dit moment ouders maar heel beperkt in de stal of bij de lessen aanwezig zijn.

Wanneer de regels het toelaten zullen we dan ook snel een poets- en zadelles inplannen! Tot die tijd zorgen we dat onze medewerkers of vrijwilligers ondersteunen bij het zadelen en verzorgen van de pony’s en paarden.

Corona update 30-9-2020

 

 

Helaas is Anna’s Keukentje gesloten in verband met de aangescherpte coronaregels.

FNRS diploma-rijden aanstaande zaterdag 3 oktober
Bij het FNRS diplomarrijden is het niet mogelijk om vanuit “De Eetkamer” of vanaf het terras deze ‘wedstrijd’ te volgen.

Tijdens het diplomarijden mag één ouder/begeleider helpen met zadelen, vlechten en opstappen. Wij zorgen ervoor dat er zaterdag ook voldoende medewerkers aanwezig zijn om de kinderen te helpen.

De protocollen worden tijdens de eerstvolgende reguliere les overhandigd.

Wij verzoeken iedereen om voldoende afstand te bewaren en buiten de rijbaan te wachten.  Wij verzoeken iedereen om na de proef de manege te verlaten.  De laatste deelnemer op de pony krijgt van onze medewerkers hulp bij het afzadelen en het verzorgen van de pony.

De lessen
De komende 3 weken mag er bij de lessen  één ouder/begeleider mee per kind t/m 12 jaar.  Houdt u  aan de  1,5 m afstand in de gangen.

Wij zorgen er voor dat tijdens en na de lessen er opvang en hulp aanwezig is.

De aanwezigheid van volwassenen in en rond de stallen wordt zoveel als mogelijk beperkt.

Iedereen vanaf 13 jaar wordt dringend verzocht  1,5 m afstand van elkaar te houden.